spirited away  

 

  totoro
       

 

 
porco roso
kiki
mononoke
laputa